Tiệm mì dành cho những người cô đơn ở Nhật Tiệm mì dành cho những người cô đơn ở Nhật Ẩm thực

(PLO) -Mỗi người một bàn tách biệt, không bị làm phiền bởi người khác và chỉ tập trung vào món mì.
 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....