Phát động Chương trình Bình chọn Báo chí viết về Doanh nhân – Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh lần thứ V Phát động Chương trình Bình chọn Báo chí viết về Doanh nhân – Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh lần thứ V Thông tin doanh nghiệp

(PLO) -  Được sự đồng ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ban Tuyên giáo TW, hôm qua, 22/6, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã chính thức phát động chương trình Bình chọn Báo chí viết về Doanh nghiệp – Doanh nhân và Môi trường Kinh doanh lần thứ V.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....