Maritime Bank nhận chứng chỉ về bình đẳng giới toàn cầu EDGE Maritime Bank nhận chứng chỉ về bình đẳng giới toàn cầu EDGE Thông tin doanh nghiệp

(PLO) - Ngày 12/12/2018 vừa qua, trong khuôn khổ của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 2, Maritime Bank đã được nhận chứng nhận về bình đẳng giới toàn cầu EDGE do Đại sứ Australia Craig Chittick và bà Kathy Mulville, Giám đốc Hợp phần hợp tác doanh nghiệp (Chính phủ Úc) trao tặng. Ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng Giám đốc Maritime Bank đã đại diện Ngân hàng tham dự Diễn đàn.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....