Lời xin lỗi muộn màng không phải là để vỗ về dân mà phải làm cho dân tin Lời xin lỗi muộn màng không phải là để vỗ về dân mà phải làm cho dân tin Bạn đọc

(PLO) -  "Thay mặt lãnh đạo TP trong các thời kỳ, tận đáy lòng mình tôi chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm trong thời gian qua khi thực hiện quy hoạch Thủ Thiêm, xin chia sẻ sự hy sinh của những gia đình, hộ dân vì sự phát triển của thành phố mà phải rời nơi gắn bó từ tấm bé. Tôi rất xin lỗi!", 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....