Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Hàng loạt cán bộ lãnh đạo xã Bình Định “dính” sai phạm Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Hàng loạt cán bộ lãnh đạo xã Bình Định “dính” sai phạm Bạn đọc

(PLO) - Ngày 4/10/2017, UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã ra Kết luận Thanh tra số 1248/KL-UBND về “Trách nhiệm thực hiện pháp luật về quản lý đất đai đối với UBND xã Bình Định” chỉ ra hàng loạt cán bộ, lãnh đạo xã thiếu tinh thần trách nhiệm và mắc sai phạm. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....