Du lịch được mùa, biển miền Trung an toàn để sản xuất, kinh doanh Du lịch được mùa, biển miền Trung an toàn để sản xuất, kinh doanh Tiêu dùng & Dư luận

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương thì việc bồi thường và hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung về cơ bản đã hoàn thành... Du lịch biển các tỉnh được mùa. Môi trường biển đã an toàn để bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....