Xử lý rác thải - Trách nhiệm toàn cầu Xử lý rác thải - Trách nhiệm toàn cầu Tiêu dùng & Dư luận

(PLO) - Dân số thành thị đang trên đà gia tăng trên toàn thế giới. Theo Liên Hợp quốc (LHQ), đến năm 2050, tỷ lệ người sống ở các thành phố lớn được dự đoán sẽ tăng từ 54% hiện tại lên 66% tổng dân số toàn cầu. Trong bối cảnh này, việc tăng cường sử dụng nguồn vật liệu tái chế sẽ góp phần giúp quốc gia hưng thịnh, đồng thời bảo vệ môi trường trong tương lai.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....