Trải nghiệm thực phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc Trải nghiệm thực phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc Tiêu dùng & Dư luận

(PLO) - Được sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc, Quỹ xúc tiến chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao Hàn  Quốc, Cục Ứng dụng và Phát triển khoa học công nghệ Việt Nam, Cty Cổ phần BSR Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Thương mại hóa – xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” trong 2 ngày 8 – 9/7 tại Khu đô thị Times City Hà Nội.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....