Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý về Bảo hiểm tiền gửi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý về Bảo hiểm tiền gửi Tin tức

(PLO) - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức tài chính nhà nước được Thủ tướng Chính phủ thành lập từ năm 1999 với mục tiêu bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....