Tham vọng quyền lực là phản bội nhân dân, phản bội chế độ Tham vọng quyền lực là phản bội nhân dân, phản bội chế độ Góc nhìn

(PLO) - Hồ Chủ tịch gọi những người cán bộ nhà nước là “đầy tớ của nhân dân”, khái niệm này đơn giản và chính xác, bao hàm đầy đủ vị trí và trách nhiệm, phẩm chất và năng lực trong cách thức làm việc cũng như ứng xử, lột tả hết tinh thần “Vì nhân dân mà phục vụ”. Đồng thời, đó cũng là tiêu chí để đánh giá “cái tâm, cái tầm” và phẩm chất đạo đức của người cán bộ.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....