Phòng, chống bạo hành y tế: Thực hiện tốt văn hoá giao tiếp, ứng xử trong bệnh viện Phòng, chống bạo hành y tế: Thực hiện tốt văn hoá giao tiếp, ứng xử trong bệnh viện Camera bệnh viện

(PLO) - Như chúng ta đã biết, nâng cao chất lượng bệnh viện, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh là một trong những giải pháp quan trọng được Bộ Y tế đưa ra góp phần phòng, chống bạo hành trong lĩnh vực y tế. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....