Người phụ nữ bị hơn 100 bác sĩ từ chối phẫu thuật thu nhỏ ngực Người phụ nữ bị hơn 100 bác sĩ từ chối phẫu thuật thu nhỏ ngực Camera bệnh viện

Khốn khổ vì bộ ngực cỡ 32GG, Jenna Todd (Anh) gặp hơn 100 bác sĩ trong 12 năm để xin phẫu thuật thu nhỏ nhưng đều bị từ chối.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....