Yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ buôn lậu thuốc lá Yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ buôn lậu thuốc lá Cảnh báo

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tình trạng buôn lậu thuốc lá.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....