Tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để phát triển Tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để phát triển Chính sách

(PLO) - Để có một nền kinh tế đủ sức tham gia vào các chuỗi giá trị của khu vực và thế giới, các thành phần kinh tế cần có sự phát triển đồng đều. Nền kinh tế Việt Nam như một chiếc xe, chiếc xe đó không thể vận hành trơn tru nếu chỉ có một bánh là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoạt động mạnh mẽ, mà cần có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....