Quy định chặt chẽ để nhận diện tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai Quy định chặt chẽ để nhận diện tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai Chính sách

(PLO) - Đăng ký giao dịch bảo đảm được coi là một công cụ hữu hiệu nhằm phát huy giá trị của tài sản và tăng khả năng tiếp cận vốn của pháp nhân và cá nhân cho đầu tư sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là bất động sản. Tuy nhiên, việc nhận diện và chứng minh tài sản, nhà ở bảo đảm hình thành trong tương lai hiện nay còn nhiều khó khăn do một số quy định còn chưa chặt chẽ.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....