Giải pháp để GDP tăng trưởng 6,7% Giải pháp để GDP tăng trưởng 6,7% Thời sự

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về các giải pháp bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng khẳng định, quan điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng là quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 đã được Quốc hội thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....