Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Bắc Ninh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Bắc Ninh Thời sự

Ngày 20/10, tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....