Tuần sau, Quốc hội xem xét về 2 nhân sự lãnh đạo cấp cao Tuần sau, Quốc hội xem xét về 2 nhân sự lãnh đạo cấp cao Thời sự

(PLO) - Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét về nhân sự lãnh đạo cấp cao ngay trong tuần làm việc đầu tiên. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....