Liên thông các quy định của Đảng và pháp luật trong công tác tổ chức, cán bộ Liên thông các quy định của Đảng và pháp luật trong công tác tổ chức, cán bộ Thời sự

(PLO) - Hôm nay (21/8), Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....