Không quan tâm xây dựng thương hiệu  sẽ là một thiệt thòi Không quan tâm xây dựng thương hiệu sẽ là một thiệt thòi Chuyện làm ăn

(PLO) - Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp thông qua xây dựng thương hiệu Việt Nam lớn mạnh, uy tín là mục tiêu quan trọng của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp mà nói, việc xây dựng thương hiệu cũng được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm để có thể có được ưu thế trong sản xuất, kinh doanh.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....