“Tổng” Thép than “bó chân” khi cạnh tranh trên thị trường “Tổng” Thép than “bó chân” khi cạnh tranh trên thị trường Chuyện làm ăn

(PLO) - Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) trăn trở khi “Tổng ” này không được chủ động trong công tác đầu tư, mở rộng sản xuất do cơ chế nhà nước quản lý. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....