Lo cho con vào ngành công an, hai người mẹ vướng vòng lao lý Lo cho con vào ngành công an, hai người mẹ vướng vòng lao lý Phía sau tội ác

(PLO) - Khi thấy ngành công an vừa không tốn học phí, lại không phải lo tìm việc khi ra trường, đặc biệt là ngành này có vị trí rất tốt trong xã hội nên họ đã quyết bằng mọi giá cho con vào Đại học An ninh bằng được. Tuy nhiên giấc mơ không những không thành, mà ngược lại, tiền thì mất, gông lại mang vào thân.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....