Cần đầu tư 97.000 tỷ USD Mỹ vào cơ sở hạ tầng từ nay đến năm 2040 Cần đầu tư 97.000 tỷ USD Mỹ vào cơ sở hạ tầng từ nay đến năm 2040 Đầu tư

(PLO) - Ngày 25/7/2017, theo báo cáo mới mang tính đột phá của Trung tâm Hạ tầng toàn cầu - GI Hub (Global Infrastructure Hub) trực thuộc quản lý của Nhóm các nền kinh tế lớn G20 đã nêu bật những nhu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới cũng như của mỗi 50 quốc gia và 7 lĩnh vực cho tới năm 2040. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....