Đấu giá cổ vật -  'neo' pháp lý để cứu cổ vật! Đấu giá cổ vật - 'neo' pháp lý để cứu cổ vật! Trợ giúp pháp lý

(PLO) - Trước đây, do chưa có một thị trường cổ vật đúng nghĩa, dẫn đến những cổ vật độc bản, quý hiếm thì được bán với giá rẻ, không đúng với giá trị vốn có, còn những cổ vật ít giá trị lại được “vút” giá cao. Cổ vật quý hiếm bị đánh cắp, thất thoát qua ngả buôn lậu, Nhà nước không thu được thuế, các bảo tàng Nhà nước không biết để sưu tầm những cổ vật quý, những bảo vật quốc gia.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....