Khởi nghiệp sáng tạo từ vạch xuất phát - làm cách nào để thành công? Khởi nghiệp sáng tạo từ vạch xuất phát - làm cách nào để thành công? Dịch vụ

(PLO) - Nhằm mục đích hỗ trợ cho cộng đồng các nhà startup phát triển và quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự, trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNNVV), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội phối hợp cùng Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman tổ chức Hội thảo Khởi nghiệp sáng tạo, quản trị từ vạch xuất phát vào 17/10

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....