Hà Nội sẽ không để chính quyền đô thị cạnh chính quyền nông thôn? Hà Nội sẽ không để chính quyền đô thị cạnh chính quyền nông thôn? Đô thị

(PLO) - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội nếu được thông qua thì phạm vi thí điểm sẽ là toàn thành phố (TP); coi cả Hà Nội là một thực thể chính quyền đô thị chứ không có chính quyền đô thị ở nội thành bên cạnh một chính quyền nông thôn TP Hà Nội.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....