Tập đoàn FLC bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung làm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung làm Tổng giám đốc Doanh nghiệp, Doanh nhân

(PLO) -  Ngày 18/7/2018, Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc thay người tiền nhiệm là ông Trần Quang Huy.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....