Phó Cục trưởng Bộ Giao thông làm Phó “Tổng” Đường sắt Việt Nam Phó Cục trưởng Bộ Giao thông làm Phó “Tổng” Đường sắt Việt Nam Doanh nghiệp, Doanh nhân

(PLO) - Ông Đặng Sỹ Mạnh đã có hơn hơn 25 năm công tác trong ngành “Hỏa xa”, từng kinh qua các chức vụ quản lý dự án, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....