Yêu cầu không dạy nội dung ngoài sách giáo khoa: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận sai sót Yêu cầu không dạy nội dung ngoài sách giáo khoa: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận sai sót Giáo dục

Bộ yêu cầu “bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu”, nghĩa là không hạn chế giáo viên chỉ dạy học với ngữ liệu trong SGK. Tuy nhiên, việc diễn đạt như trên đã gây ra hiểu lầm là Bộ chỉ cho phép giáo viên khai thác sử dụng SGK để dạy học.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....