Đại học tự chủ: Để học phí không còn là nỗi băn khoăn lớn nhất Đại học tự chủ: Để học phí không còn là nỗi băn khoăn lớn nhất Giáo dục

(PLO) - Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh, xu hướng phát triển trong giáo dục hiện nay là đề cao tự chủ và trách nhiệm giải trình. Tự chủ trước hết về tổ chức, tiếp đến là chuyên môn, học thuật và tự chủ về tài chính. Nhưng xu hướng chung là không ít trường làm ngược lại, tài chính đặt lên trước chất lượng và học thuật…

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....