Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Giao thông

(PLO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....