Hà Nội tiếp tục tăng cường  lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS Hà Nội hotnews

(PLO) - Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự (THADS); để phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác THADS. UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị nêu trên.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....