Cách mạng công nghiệp 4.0 – Được ...và mất Cách mạng công nghiệp 4.0 – Được ...và mất Công nghệ

(PLO) - Cách mạng công nghiệp 4.0, hay Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đang diễn ra tại nhiều nước phát triển và mang lại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....