Có thể căn cứ lịch sử Đảng bộ để xác nhận liệt sĩ? Có thể căn cứ lịch sử Đảng bộ để xác nhận liệt sĩ? Hỏi - Đáp pháp luật

(PLO) -Người hy sinh trước ngày 31/12/1994 trở về trước được ghi nhận là liệt sĩ trong lịch sử Đảng bộ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản thì được xem xét, lập hồ sơ, cấp giấy báo tử đề nghị xác nhận là liệt sĩ.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....