Nên đòi bồi thường bao nhiêu khi hàng xóm làm nứt tường nhà? Nên đòi bồi thường bao nhiêu khi hàng xóm làm nứt tường nhà? Hỏi - Đáp pháp luật

Gia đình hàng xóm đào móng làm tường và một phần sân trước nhà tôi bị nứt, lún. Tôi xin hỏi mức đòi bồi thường thế nào là hợp lý? 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....