Báo động tình trạng người nghiện ma túy tại Việt Nam Báo động tình trạng người nghiện ma túy tại Việt Nam Infographic

Trong những năm gần đây, vấn đề sử dụng ma túy, lạm dụng ma túy trong nước có chiều hướng gia tăng. Hiện cả nước có hơn 210.000 người nghiện có hồ sơ quản lý.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....