Infographic: Thủ tục đăng ký khai sinh - nhập khẩu - cấp bảo hiểm y tế cho trẻ Infographic: Thủ tục đăng ký khai sinh - nhập khẩu - cấp bảo hiểm y tế cho trẻ Infographic

(PLO) - Đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, cấp bảo hiểm y tế là thủ tục bắt buộc sau khi đứa trẻ được sinh ra. Dưới dây là các bước hướng dẫn thủ tục theo đúng quy trình, đơn giản, nhanh chóng năm 2017: 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....