Cơ chế giá điện sẽ được vận hành như thế nào?

06/07/2017 15:18 GMT+7

Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một cách dễ hiểu nhất về việc vận hành của cơ chế giá điện mới:
 

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....