Chịu trận để phát triển? Chịu trận để phát triển? Không gian sống

(PLO) - Liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước, hiện tượng ô nhiễm môi trường nước đã làm cho hiện tượng cá chết bất thường hàng loạt. Mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường nhưng tình trạng ô nhiễm nước là vấn đề rất đáng lo.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....