Dự án làm đường hồ Rẻ Quạt: Quận Thanh Xuân nói gì về việc không cho dân góp ý? Dự án làm đường hồ Rẻ Quạt: Quận Thanh Xuân nói gì về việc không cho dân góp ý? Không gian sống

(PLO) - UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa có văn bản trả lời một số kiến nghị của người dân, trong đó giải thích một số sai sót trong quá trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư khi lập quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu vực hồ Rẻ Quạt.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....