Dịch vụ phát thanh – truyền hình: Quy định quá rộng, doanh nghiệp không rõ Bộ nào quản lý Dịch vụ phát thanh – truyền hình: Quy định quá rộng, doanh nghiệp không rõ Bộ nào quản lý Kinh doanh & Pháp luật

(PLO) - Bày tỏ không ít băn khoăn tại Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định (NĐ) sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (PT-TH), các doanh nghiệp (DN) cho rằng, dự thảo NĐ quy định quá rộng khiến có những nội dung DN không biết thuộc quản lý của Bộ nào.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....