GS Đặng Hùng Võ: 4 điểm bất thường trong công văn của Bộ Tài chính GS Đặng Hùng Võ: 4 điểm bất thường trong công văn của Bộ Tài chính Kinh doanh & Pháp luật

"Những ngày qua, dư luận quan tâm sau khi Bộ Tài chính yêu cầu Hà Nội tạm dừng 5 dự án BT lại. Nhân sự việc này, cũng nên quay lại vấn đề phương thức đầu tư BT mà gần đây cũng có nhiều ý kiến chưa đồng thuận. Sự thực, mọi bình luận hiện nay mới chỉ đứng trên góc nhìn giá trị trước mắt, trong khi hạ tầng lại là vấn đề mang lại giá trị lợi ích với tầm nhìn dài hạn", GS Đặng Hùng Võ bày tỏ quan điểm.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....