“Kế sách” nào để sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả? “Kế sách” nào để sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả? Kinh doanh & Pháp luật

(PLO) - Hiện nay, tình trạng suy thoái đất lâm nghiệp đang diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn tới khoảng 24 triệu người dân sống dựa vào rừng. Do đó, theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT cần phải tìm ra giải pháp căn cơ tạo ra nguồn sống bền vững cho người làm rừng.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....