Phát hiện vi khuẩn quyết định khả năng 'làm bố' trong tinh hoàn Phát hiện vi khuẩn quyết định khả năng 'làm bố' trong tinh hoàn Xu hướng

Các nhà khoa học đã phát hiện ra vi khuẩn quyết định khả năng “làm bố” của các quý ông trong tinh hoàn. Đây được xem là một bước đột phá trong y học khi trước nay tinh hoàn luôn được xem là môi trường vô trùng.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....