Thiếu vốn trung dài hạn, lãi suất cho vay khó có thể giảm Thiếu vốn trung dài hạn, lãi suất cho vay khó có thể giảm Ngân hàng - Địa ốc

Vào thời điểm giữa tháng Chín, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, phấn đấu tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017. Tuy nhiên chỉ còn nửa tháng nữa là hết năm 2017 và 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng yêu cầu này chắc khó thực hiện được.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....