Mất con vì bồ tung ảnh đi chơi khắp facebook Mất con vì bồ tung ảnh đi chơi khắp facebook Family

Nhìn thấy bức ảnh chồng mình và cô bồ để ngực trần áp vào nhau đang nằm trong một phòng khách sạn nào đấy mà một cô bạn cùng lớp đại học cũ gửi cho, Thúy đau đớn tột cùng. Đang bầu ở tháng thứ 4 rồi nhưng Thúy vẫn không giữ được đứa con..

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....