Tháng 7, sắm mâm lễ cúng cô hồn Tháng 7, sắm mâm lễ cúng cô hồn Family

(PLO) - Tháng 7 - tháng cô hồn, việc cúng lễ trong tháng này được dân gian rất coi trọng. Việc cúng lễ cô hồn cần lưu ý những vấn đề sau:

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....