Không cấm con dùng mạng xã hội  mới là cha mẹ hiểu biết? Không cấm con dùng mạng xã hội mới là cha mẹ hiểu biết? Family

(PLO) - Cấm hay không cấm con sử dụng mạng xã hội? Đó là câu hỏi luôn làm đau đầu các bậc cha mẹ. Bởi cấm cũng không nổi mà cho phép thì lại chẳng yên tâm. Tuy nhiên, thời gian gần đây có quan điểm cho rằng thay vì cấm thì hãy “vẽ đường đúng cho hươu chạy thẳng”.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....