Dự thảo Luật Giáo dục Đại học: Sinh viên trong hội đồng nhà trường - tại sao không? Dự thảo Luật Giáo dục Đại học: Sinh viên trong hội đồng nhà trường - tại sao không? Nhịp sống hôm nay

(PLO) - Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Luật có nhiều điểm mới, thậm chí là đột phá để đổi mới giáo dục ĐH Việt Nam. Nhưng cũng có băn khoăn liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội đồng trường, quan hệ hội đồng trường với ban giám hiệu; cơ cấu tổ chức bên trong của đại học, trường đại học...

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....