TP HCM triển khai thỏa thuận về rút ngắn về thời gian tiếp cận điện năng

18/06/2017 07:29 GMT+7

(PLO) - TCty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa có văn bản triển khai thỏa thuận liên ngành về rút ngắn về thời gian tiếp cận điện năng tại TP HCM.  

EVNHCMC cho biết, thực hiện Thỏa thuận liên ngành số 2670/TTLN-SCT-SGTVT-EVNHCMC ngày 28/3/2017, Tổng Cty đã ban hành các Quy trình cấp điện cho khách hàng áp dụng thống nhất tại tất cả Cty Điện lực phục vụ khách hàng trên địa bàn TP HCM, với các nội dung cải tiến về thủ tục, thời gian cấp điện cho khách hàng, áp dụng kể từ ngày 01/3/2017.

Cụ thể, khi khách hàng có nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt hoặc ngoài sinh hoạt qua điện kế 1 pha hoặc 3 pha (công suất sử dụng <160kVA): ngành điện lắp điện kế cho khách hàng với thời gian <3 ngày làm việc. Nếu cần trồng thêm trụ hoặc phải thi công lưới điện ngầm thì thời gian giải quyết <07 ngày làm việc; 

Khi khách hàng (trừ khách hàng là nhà đầu tư kinh doanh bất động sản) có nhu cầu sử dụng điện qua trạm biến áp chuyên dùng (công suất sử dụng >160kVA)\ ngành điện sẽ chịu toàn bộ chi phí đầu tư cấp điện cho khách hàng nếu được yêu cầu. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng điện cấp bách, ngành điện sẽ thực hiện gắn điện kế 3 pha hoặc đặt trạm biến áp lưu động để phục vụ trước khi thực hiện đầu tư công trình điện. 

Sau đó, đối với công trình điện do ngành điện đầu tư, ngành điện thực hiện tiếp nhận yêu cầu cấp điện, khảo sát, lập hồ sơ công trình, tổ chức thi công và hoàn tất nghiệm thu đóng điện công trình với tổng thời gian <13 ngày làm việc (kể cả nến có thi công lưới điện ngầm) kể từ khi khách hàng đăng ký cấp điện, phấn đấu thực hiện tốt về thời gian so với nội dung thông báo của Sở Công Thương là <23 ngày đối với lưới điện ngầm; 

Đối với công trình điện do khách hàng đầu tư, ngành Điện thực hiện thỏa thuận cấp điện trong 01 ngày làm việc và thực hiện các bước đấu nối, phối họp với khách hàng nghiệm thu, đóng điện công trình với thời gian <02 ngày làm việc. Tổng thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện là <03 ngày làm việc.

Ngoài ra, ngành điện sẽ chủ động tư vấn cho khách hàng để đảm bảo công trình đạt yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành điện. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục với các sở, ngành TP (Sở Công Thương - thủ tục bổ sung phù hợp quy hoạch, Sở GTVT - thủ tục thỏa thuận hướng tuyến và cấp phép thi công), theo Thỏa thuận liên ngành là <05 ngày làm việc.

Đối với khách hàng là nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, ngành điện đầu tư lưới trung thế cấp điện đến chân hàng rào dự án theo đúng yêu cầu và tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện đầu tư toàn bộ lưới điện trong dự án theo Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành (trừ các trường hợp có chỉ đạo khác của cơ quan thẩm quyền). 

Dương Hoàng
  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....