'Ai không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền' - bí mật về giới diệp viên 'hai mang' 'Ai không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền' - bí mật về giới diệp viên 'hai mang' Pháp luật 4 phương

(PLO) -Với việc bỏ ra đến hơn 2,5 triệu USD, KGB đã mua chuộc được điệp viên Mỹ Aldrich Hazen Ames để từ đó lần ra được manh mối về các điệp viên của mình đã bị đối phương mua chuộc (điệp viên hai mang).

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....