Tại sao hay gọi người làm việc nghĩa cử là 'Mạnh Thường Quân'? Tại sao hay gọi người làm việc nghĩa cử là 'Mạnh Thường Quân'? Pháp luật 4 phương

(PLO) - Mạnh Thường Quân là một điển tích được dùng rất phổ biến trong cuộc sống để chỉ việc làm, nghĩa cử giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn mà không vụ lợi.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....