Lịch sử 2000 năm hệ thống đê trị thủy sông Hồng Lịch sử 2000 năm hệ thống đê trị thủy sông Hồng Pháp luật 4 phương

(PLO) - Con người đã sống ở Đồng bằng sông Hồng cách đây khoảng 25 ngàn năm. Ước vọng chế ngự lũ lụt ở Đồng bằng sông Hồng của dân Lạc Việt được thi vị hóa qua huyền thoại Sơn Tinh thắng Thủy Tinh. Hệ thống đê sông ở Châu thổ sông Hồng Việt nam đã có lịch sử trên 2 ngàn năm.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....