Nâng cao uy tín nghề nghiệp Thừa phát lại Nâng cao uy tín nghề nghiệp Thừa phát lại Pháp luật 4 phương

(PLO) - Những kết quả trong triển khai chế định Thừa phát lại (TPL) đã được Quốc hội, Chính phủ và xã hội ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số hạn chế mà một trong những nguyên nhân lại xuất phát từ việc chưa coi trọng nâng cao uy tín nghề nghiệp của một số TPL, văn phòng TPL. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....