Bộ trưởng tiêu tan sự nghiệp vì dính bẫy chân dài Bộ trưởng tiêu tan sự nghiệp vì dính bẫy chân dài Quốc tế

(PLO) - Đang được đánh giá là một chính trị gia có tiền đồ thênh thang nhưng John Profumo bất ngờ mất tất cả vì dính vào bê bối qua lại với một người mẫu đồng thời là một thành viên của một đường dây gián điệp cho Liên Xô.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....