May mắn đến với bạn trong 'tháng cô hồn' nhờ những điều này? May mắn đến với bạn trong 'tháng cô hồn' nhờ những điều này? Rubic cuộc sống

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch được gọi là “tháng cô hồn” hoặc “mở cửa mả”, phải kiêng kỵ kỹ để tránh "ma quỷ quấy rối", tránh rủi ro. Có một loạt điều nên làm để "tạo phúc", mang lại điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong tháng này...
Ngoài ra, dân gian cũng lan truyền thêm 19 điều nên làm trong "tháng cô hồn":

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....