Các chương trình ưu tiên chiến lược của TP HCM Các chương trình ưu tiên chiến lược của TP HCM Sài Gòn 24h

Ông Võ Văn Hoan, chánh văn phòng UBND TP HCM cho biết từ nay đến năm 2020, Thành phố cần đến 40 tỷ USD để hiện thực hóa thành mục tiêu xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước...

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....