Kiều bào hiến kế phát triển năng lượng sạch tại TP HCM Kiều bào hiến kế phát triển năng lượng sạch tại TP HCM Sài Gòn 24h

(PLO) - Sáng qua (3/8), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển, TP Hồ Chí Minh và Ban tổ chức Hội nghị thường niên các nhà kinh tế học Việt Nam (VEAM 2017) tổ chức Hội thảo “Kiều bào đóng góp cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh”.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....