Cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc chấn động: 10 năm nhìn lại Cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc chấn động: 10 năm nhìn lại So sánh - đánh giá

(PLO) - Vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản ngày 15/09/2008 để lại nhiều vết hằn. Một phần công luận Mỹ vẫn bị khủng hoảng 2008 ám ảnh. Ngành ngân hàng đã hồi phục và thịnh vượng hơn xưa. Nhưng các hoạt động tài chính của thế giới vẫn là "một chiếc hộp đen". Nguy cơ nổ ra một cuộc khủng hoảng mới vẫn có thể xảy ra. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....