Có được chuyển nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại? Có được chuyển nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại? Tư vấn

(PLO) - Theo quy định của pháp luật về nhà ở, nhà ở xã hội (NOXH) được đầu tư xây dựng bằng vốn ngoài ngân sách thì người mua, thuê mua NOXH chỉ được bán hoặc thế chấp sau 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....