Thái Nguyên thu hút đầu tư hơn 7,3 tỷ đô la Mỹ Thái Nguyên thu hút đầu tư hơn 7,3 tỷ đô la Mỹ Thị trường

(PLO) - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chủ trương đầu tư mới 51 dự án trong nước, với tổng số vốn đăng ký trên 3.700 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận cho 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 6,86 triệu USD. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 128 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký lên tới trên 7,3 tỷ USD (khoảng 162 nghìn tỷ đồng).

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....