Quy định mới về mức đóng Bảo hiểm y tế Quy định mới về mức đóng Bảo hiểm y tế Tin tức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Trong đó, có quy định rõ mức đóng bảo hiểm y tế.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....