Đấu giá tài sản Nhà nước: Nên chọn tổ chức chuyên nghiệp  để tránh thất thoát tiền ngân sách Đấu giá tài sản Nhà nước: Nên chọn tổ chức chuyên nghiệp để tránh thất thoát tiền ngân sách Tin tức

(PLO) - Hiện nay, tài sản Nhà nước khi tiến hành bán đấu giá có nhiều thuận lợi nhưng cũng phát sinh tình trạng cấu kết thông đồng dìm giá, gây ảnh hưởng đến giá trị tài sản . Vì thế, để triển khai thi hành tốt quy định về đấu giá tài sản Nhà nước theo Luật Đấu giá tài sản sắp có hiệu lực vào ngày 1/7 tới đây, nhiều ý kiến đề xuất nên chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp của Nhà nước, tránh thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....