Dư âm sau đêm nhạc Khúc hát sông quê Dư âm sau đêm nhạc Khúc hát sông quê Thú chơi

(PLO) - Bây giờ thì đêm nhạc “Nguyễn Trọng Tạo – Khúc hát sông quê” đã qua mấy ngày. Các nhà báo viết về văn hóa, giải trí đã có bài đăng trên một số tờ báo. Tôi gặp lại nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo sau khi anh ở Nghệ An ra. Cảm giác hạnh phúc từ anh lây sang tôi, dù tôi cũng là người “hành trình” với một nghĩa nào đó với ông qua đêm nhạc này.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....