Tin vui cho người Thái Bình: Sẽ tôn tạo, mở rộng di tích chùa Keo Tin vui cho người Thái Bình: Sẽ tôn tạo, mở rộng di tích chùa Keo Tin tức tỉnh thành

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....