Bồi dưỡng cán bộ trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý  Bồi dưỡng cán bộ trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Tin tức tỉnh thành

(PLO) -Chiều 23/10 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho hay vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 28 ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trước khi bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....