THADS Khánh Hòa tập trung nguồn lực cho các địa bàn có lượng án lớn THADS Khánh Hòa tập trung nguồn lực cho các địa bàn có lượng án lớn Tin tức tỉnh thành

(PLO) - Năm 2018, dù còn nhiều khó khăn song bằng nhiều giải pháp đồng bộ Thi hành án dân sự (THADS) Khánh Hòa đã hoàn thành cả 4 chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn làm công tác phối hợp với các ngành liên quan trong việc thi hành các bản án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; thu tiền của phạm nhân đang thi hành án giúp họ sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....