Hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa Hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa Tin tức tỉnh thành

(PLO) - UBND tỉnh TT- Huế vừa ban hành Quyết định phân bổ số tiền 16.205.908.000 đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa của UBND tỉnh.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....