Tòa án Hải quân phổ biến giáo dục cho hơn 2.100 lượt cán bộ, chiến sỹ

(PLO) - Trong 6 tháng đầu năm 2018 các Tòa án Hải quân đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân, trực tiếp phổ biến giáo dục pháp luật được 126 giờ cho 2.137 lượt người nghe là cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng. 

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, các Toà án Hải quân đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng tuyền truyền phổ biến giáo dục của Quân chủng Hải quân.

Các Toà án Hải quân đã biên soạn 3 bộ đề cương phổ biến giáo dục pháp luật gồm: Một số nội dung cơ bản của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017; những nội dung cơ bản của Luật biển Việt Nam, tình hình vi phạm Luật biển Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong triển khai thi hành Luật biển Việt Nam và một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, biên soạn 100 câu hỏi đáp và trả lời về pháp luật gửi xuống các cơ quan, đơn vị làm tài liệu nghiên cứu, học tập. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018 các Tòa án Hải quân đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân, trực tiếp phổ biến giáo dục pháp luật được 126 giờ cho 2.137 lượt người nghe là cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần làm chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng. 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục

Phát hiện xe khách vận chuyển gần 30 kg pháo nổ

Phát hiện xe khách vận chuyển gần 30 kg pháo nổ

Lực lượng chức năng phát hiện xe trên vận chuyển gần 30kg pháo các loại, gồm: pháo cù, pháo dàn và pháo bi. Số pháo này được cất giấu trong các thùng cát - tông, phủ các bó hương bài phía trên.

Đọc thêm