Trợ giúp pháp lý: 20 năm xây dựng và phát triển

06/09/2017 06:54 GMT+7

Trợ giúp pháp lý: 20 năm xây dựng và phát triển
(PLO) - Điểm lại lịch sử hình thành và phát triển hệ thống TGPL cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm để cùng nhau tiếp tục xây dựng, đổi mới công tác TGPL phát triển bền vững trong bối cảnh mới của đất nước và thể chế pháp luật liên quan có nhiều thay đổi.
Cục TGPL
  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....