Bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân Bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân Tư vấn online

(PLO) - Nhiều bạn đọc quan tâm muốn biết trong việc bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội của công dân thì Hiến pháp quy định ra sao về trách nhiệm của Nhà nước. Chúng tôi xin được tư vấn sau đây.

 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....